Beperking trike rijders

Beperking trike rijders


I
k vind dit wel een van van mijn moeilijkste pagina’s. Over mensen te  schrijven met een handicap zonder deze groep te kwetsen. Het woord handicap is eigenlijk niet het juiste woord ik zal het beperking noemen. De meeste mensen accepteren hun beperkingen. Mocht er in deze pagina kwetsende dingen staan laat me het dan weten zodat ik deze veranderen kan.

 Ik wordt vaak benaderd door mensen met een beperking die graag trike willen rijden. Voor deze mensen zal ik wat ideeën en wat er op de markt mogelijk is in kaart te brengen. Er zijn trike fabrikanten die van af de fabriek een aangepaste trike bouwen maar later zijn er ook nog legio  dingen te  veranderen. Er is veel mogelijk op de trike. In de eerste plaats is een trike een stabiel voertuig die zich uitstekend leent om het motorgevoel aan sommige  ex motorrijders het gevoel terug te kunnen geven. Ook voor niet motorrijders is het zeker de moeite waard om en andere mannier zich te  verplaatsen.

De eerste ontmoeting die ik had met een triker met beperkingen was Henk de Wit. Een vrolijke man met veel strijdlust die veel heeft gevochten  voor de rechten voor mensen  met een beperking.

Zo ben ik ook nog eens op demonstratie in Assen beland om te protesteren. Rechten nu heb aan dit gebeuren een paar kleine bokshandschoenen gekregen die nog altijd aan mijn spiegel prijken van mijn auto. Ik hoop dat  het nu  alles wat beter geregeld is.
Het stukje wat nu volgt leek me wel geschikt voor deze pagina om te beginnen.

Henk de Wit 
 Donderdag 2 augustus 2001 was D-Day voor Henk de Wit (lid van ons MMvG Advies- & Demoteam, met als specialisme juridische en fiscale zaken).
 Henk was al lang voornemensom een trike aan te schaffen, maar vocht eerst een jaren durende strijd uit met de gemeente Assen, om de aanpassingen die hij i.v.m. zijn lichamelijke handicap nodig heeft, door de W.V.G (Wet voorzieningen Gehandicapten) vergoed te krijgen.
 De gemeente Assen had bedacht dat Henk zich het beste op een scootmobiel (een soort rijdende elektrische stoel) kon verplaatsen. Henk dacht daar (zeer terecht) heel anders over. Hij spande enkele zaken aan tegen de gemeente en won deze ook keer op keer. Dat was voor de gemeente Assen echter geen reden om toe te geven. Dan maar hardere middelen: De media! Via VARA’s consumentenprogramma KASSA! Van Felix Meurders en enkele pittige krantenartikelen werd de onjuiste behandeling aan de kaak gesteld en zie, het hielp.

    
Henk mocht een aantal aanpassingen aan z’n trike op kosten van de gemeente Assen laten uitvoeren. Een grote en belangrijke overwinning. Hiermee liep Henk mede voorop bij het afdwingen van een z.g. “Persoonsgebonden Budget”. Mogelijk zullen velen na hem hiervan gebruik kunnen maken.
Maar goed, de trike dus. Bos’s Trikes uit Weert bouwde speciaal voor Henk een volautomatische trike met volledige handbediening (CBR-eis voor Henk). En wat Bos doet, doet Bos goed, want het werd een juweeltje!!
Directeur Ton Boshuis kwam, samen met zijn echtgenote, persoonlijk naar Assen om de knalgele (mmv geel dus) Bos’s Trike af te leveren en van technische uitleg te voorzien.

Op maandag 6 augustus volgden de eerste rijlessen o.l.v. Theo Koops, die zich nu dus ook bekwaamd heeft in het geven van trike-instructie!

Alles verliep perfect en Henk blijkt veel aanleg te hebben om machinist op zo’n driewieler te spelen. 13 augustus a.s. volgt de CBR-rijtest bij Sander Bison en als ook dan alles goed verloopt kan Henk de Wit zich “legaal trike-rijder” noemen.

Bron MMVG  2001

WVG: Brommobiel of trike, mag gehandicapte kiezen?
(15-4-2000) Henk de Wit uit Assen is toe aan een ander vervoermiddel. De Wit is gehandicapt en zijn benen functioneren niet meer. Hij heeft nu een Inca Solo, een open auto, uit 1994 maar die is op. De gemeente Assen wil hem binnen de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) een Scootmobiel geven en een pas voor aangepast vervoer buiten de regio. Maar Henk wil die scootmobiel niet. In tegenstelling tot zijn oude vervoermiddel kan hij op een scootmobiel geen rolstoel meenemen. Henk heeft een veel beter idee. Hij wil van de gemeente Assen het geld dat zij zou uitgeven aan de scootmobiel. Dat wil hij gebruiken om een trike te kopen. Het geld van de gemeente Assen is niet voldoende voor de aanschaf van een trike maar de rest legt De Wit zelf bij. Het grote voordeel van de trike is volgens Henk dat hij zijn rolstoel weer mee kan nemen.
Assen hoeft, volgens de gemeente zelf, in het kader van de WVG alleen maar een oplossing voor persoonlijk vervoer te bieden binnen de gemeente. Wil een gehandicapte daar buiten dan zijn er allerlei andere voorzieningen, zoals collectief vervoer. Assen zegt nu dat ze aan haar verplichting voldoet als ze een scootmobiel levert en een vervoerspasje. Verder kent Assen niet de mogelijkheid om een auto te financieren. Ze zien de trike als een auto. Dat is het verkeerstechnisch ook. Je hebt en rijbewijs B nodig en je hoeft geen helm op. De gemeente Assen wil Henk de Wit het geld niet geven.
Jan Troost, voorzitter van de Gehandicaptenraad vindt dat het allemaal anders moet. Hij wil dat iedere gehandicapte een eigen budget krijgt zodat hij of zij zelf vervoer op maat kan inkopen of huren. Zoiets bestaat al in de zorgsector. Dit persoongebonden budget mag door patiënten zelf worden besteed om bijvoorbeeld thuiszorg in te huren. De Gehandicaptenraad deed een inventarisatie naar de individuele vervoersproblemen van gehandicapten en kreeg in 3 weken tijd 300 klachten binnen.
Conclusie van het onderzoek: de gemeente jaagt de gehandicapte de auto uit door ze niet meer te helpen bij het bekostigen van hun auto met het argument dat een gemeente alleen maar persoonlijk vervoer binnen de gemeente hoeft te bieden. Voor buiten de gemeente zijn er dan collectieve oplossingen.Volgens Bart Zwier van deVolgens Bart Zwier van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) doen de gemeenten dat omdat het geld beter ten goede kan komen van het collectieve vervoer. Daarbij gaat het vaak om taxi’s en taxibusjes die op bestelling voor komen rijden. Van dergelijke voorzieningen profiteert iedere gehandicapte.
Zwier is niet voor het geld geven aan gehandicapten. Hij is bang dat ze tussentijds toch opnieuw een beroep doen op de WVG bijvoorbeeld omdat hun situatie is verslechterd.
Jan Troost vindt het collectieve vervoer niet altijd een vervanging van het individuele vervoer zoals de auto. De auto geeft keuzevrijheid want is altijd ter beschikking. Een busje rijdt niet midden in de nacht. Bovendien kun je in je auto je hele gezin vervoeren. In aangepast vervoer mogen vaak geen mensen zonder handicap instappen.Meer informatie: www.gehandicaptenraad.nlVereniging van Nederlandse Gemeenten: www.vng.nlMet een handicap de weg op

Het rijbewijs is voor de meeste mensen een groot goed. Het betekent namelijk mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als je afhankelijk bent van een rolstoel of als je een arm of been niet goed meer kunt gebruiken? Kortom, kun je met een lichamelijke handicap zelfstandig de weg op?
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij het CBR.

 

We kregen van Corma Reinders een emailtje met een link naar haar site.
Deze trikester vertelt en laat met behulp van foto’s zien hoe ze trike rijdt.
Ook laat ze zien wat ze nog meer doet beslist een kijkje waard.
www.gehandicaptnouen.nl

 

 

 

 

 

Widget Setup
Hello there, thanks for choosing WP Now for your WP theme needs. To customize your sidebar, login to your WordPress admin area and go to Widgets under Appearance. From there you can customize your own sidebar to your own liking. WP Now includes several theme-specific widgets that start with the term "WP Now". When setting up your sidebar make sure to use the WP Now version of a widget. WP Now widgets are customized specifically for the themes they are included with.