Accu

Accu

De lood accu

Ook een onderdeel in onze trike. Geen stroom betekent dat niet naar behoren werkt geen verlichting, geen startmotor de  trike is dus dood. Dus zorg  dat je accu altijd vol is. Zorg er voor dat je plus en min niet  met elkaar verbind denk om kortsluiting. Zorg ervoor dat de accu platen onder het vloeistof staan men kan dit aanvullen  met gedistilleerd water. Houd bij het vullen van water wel de maximum hoogte aan.

Een accu is opgebouwd uit zes cellen die in serie zijn verbonden. Indien één of meerdere cellen zijn uitgevallen kan er geen stroom door de accu lopen en geeft hij geen spanning af aan de polen. Vergelijk dit met de vroegere kerstboomverlichting. Als één lampje stuk gaat of wordt losgedraaid, valt de gehele verlichting uit. Eén of meerdere cellen kunnen ook zijn kortgesloten waardoor men wel spanning heeft maar slechts tien of zelfs acht volt. In beide gevallen moet u de accu vernieuwen.

Een loodaccu bestaat uit een groot aantal platen. Deze platen hangen per tweetal in een oplossing van zwavelzuur (daarom zijn accu’s zo gevaarlijk ). Een plaat is bedekt met een laag loodoxide. Deze stoffen kunnen zo met elkaar reageren en daarbij elektronen afgeven dat op het einde (wanneer alle elektronen zijn overgegeven) er twee  platen met overblijven die bedekt zijn met loodsulfaat. Dit proces levert stroom op. Als we nu echter weer stroom van buitenaf gaan toevoegen (stroom die de motor produceert), dan kunnen we het proces weer omdraaien.

Normaal gesproken wordt een accu tijdens het rijden door de dynamo van de motor geladen met een laadspanning die ligt tussen de 13,8 en de 14,1 volt. Waarom niet met een spanning van bijvoorbeeld 14,4 volt of hoger zul je je afvragen. Wel, bij 14,4 volt wordt de gasspanning van de accu bereikt wat betekent dat de accu op den duur gaat koken en schade oploopt. Voor een acculader geldt gedeeltelijk hetzelfde. Wanneer de accu eenmaal vol is en toch aan de lader blijft gekoppeld dan mag de spanning die de lader afgeeft niet te hoog zijn. Dat geldt ook voor de laadstroom, waarvan de gestabiliseerde spanning 13,8 volt is. Beter is nog iets lager, omdat ook als er continu een stroompje blijft lopen er toch een lichte vorm van corrosie op de platen optreedt.

 

 

Bijvullen van Accu’s
Het elektrolyt (voor een nieuwe accu zwavelzuur) is de geleidende vloeistof waarmee een nieuwe accu wordt afgevuld. Daarna moet je een accu nooit meer bijvullen met elektrolyt, maar hooguit met gedestilleerd water.
Controleer wel regelmatig of het vloeistofpeil nog tussen min en max. staat want een te lage vloeistof zorgt voor oxidatie van de platen waardoor de accu lettertijd overlijd, *uitsluitend* bijvullen met *gedemineraliseerd* water !!!
Een onderhoudsvrije accu mag je nooit lospeuteren en bijvullen

De controle van het accuzuurgehalte
Let erop dat de accu niet te vol zit maar vul hem zodanig bij dat de zichtbare accuplaten geheel onder het accuzuur zitten. Zorg dat de doppen goed passen en kijk of eventuele ontluchtingsgaatjes niet verstopt zitten.
Gaat u de accu laden, haal dan altijd de doppen eraf . Een goede ventilatie is geen overbodige luxe. Bij het laden gaat namelijk stroom lopen van de ene naar de andere pool. Die stroom wordt omgezet in een chemische reactie. Hierbij ontstaat warmte die het accuzuur opwarmt. Hierbij komen gassen vrij die niet alleen giftig maar ook uiterst explosief zijn! Controleer de accu dan ook nooit met een brandende sigaar of sigaret in de buurt want de gevolgen kunnen dramatisch zijn. Moderne onderhoudsvrije accu’s zijn compleet afgedicht en behoeven geen omkijken op dit gebied.

Aansluiten van de acculader
Vaak staat in de handleiding van de lader hoe je een accu moet aansluiten. De volgorde is eerst de klemmen van de acculader op de accu aansluiten, de rode op de plus en de zwarte op de min. Heb je dit gedaan dan steek je de stekker in een 220V stopcontact. Zo voorkom je vonkvorming en eventuele beschadigingen aan accu en lader.

 

Controle klemmen
Controleer de beide klemmen of deze goed vastzitten en of er geen witte aanslag op zit. Dit duidt op een slechte verbinding van de pool met de accuklem. Demonteer als dit het geval is de accuklemmen en maak ze goed schoon. En smeer ze dan in met een beetje zuurvrije vaseline.
Bij demontage altijd eerst de minpool, bij montage altijd eerst de pluspool. Een beroemd ezelsbruggetje leert ons als volgt: uit elkaar / negatief – in elkaar / positief. Zo maken we geen sluiting met het carrosserie. Schroef de klemmen daarna vast en houdt hierbij de plus en min in de gaten.

 

Accupolen
De meeste accu’s hebben twee verschillende maten accupolen zodat men zich niet kan vergissen in de aansluiting. Een beetje vaseline erop en klaar. Mocht men ooit een elektrisch onderdeel vervangen, haal dan de min los om kortsluiting te voorkomen. Hoewel een accu niet echt groot hoeft te zijn, kunnen er enorme stromen lopen in geval van sluiting. Een beetje accu kan 100 Amp-h (Ampère-uur) leveren maar in geval van kortsluiting kan dit oplopen tot wel 600 (!) Ampère.

 

Startkabels
Mocht de accu onverhoopt leeg zijn en je hebt de hulp van iemand anders nodig, ga dan als volgt te werk. Gebruik goede startkabels die bij de betere autoshops zijn te krijgen. De kabels die je bij de benzinepomp of in de aanbieding vindt, kun je maar het beste laten liggen. In het gunstigste geval krijg je er in de winter warme handen van, maar starten ho maar! De autoshop heeft meestal de betere kabels. Start de donorauto en laat hem iets harder dan stationair lopen. Sluit eerst de pluskabel en daarna de minkabel aan. In theorie zal de volle accu nu de lege willen gaan vullen maar in de praktijk heb je daar niet veel last van. Start nu de hulpbehoevende auto. Verwijder eerst de min dan de plus en laat de motor een tijdje lopen. Na een kwartiertje moet de motor op eigen kracht kunnen starten. Is dit niet het geval dan kan de dynamo stuk zijn waardoor de accu niet bijlaadt of in het andere geval is de accu zelf kapot. 

 

 

Zuurstof+waterstof= knalgas, echt levensgevaarlijk. De accu kan open barsten en het zuur in het rond sproeien.
(Tijdens het laden in een geventileerde ruimte de accudoppen of rits verwijderen.

 

Widget Setup
Hello there, thanks for choosing WP Now for your WP theme needs. To customize your sidebar, login to your WordPress admin area and go to Widgets under Appearance. From there you can customize your own sidebar to your own liking. WP Now includes several theme-specific widgets that start with the term "WP Now". When setting up your sidebar make sure to use the WP Now version of a widget. WP Now widgets are customized specifically for the themes they are included with.