Motor olie

Motor olie


Motorolie, functie en samenstelling

Motorolie of smeerolie voor motoren bestaat uit basisolie vermengd met additieven met het oog op een zo goed mogelijke smering van de motoronderdelen.

Motorolie = smeerolie
Motorolie is smeerolie voor motoren. Dit smeermiddel zorgt ervoor dat de bewegende delen van de motor gescheiden blijven en niet vastlopen. Een filmpje motorolie op deze delen gaat slijtage tegen en reduceert de wrijvingen tussen de bewegende motordelen. Motorolie beschermt met andere woorden de motor van je trike.

Daarnaast heeft motorolie een warmteregulerende functie: de olie heeft een verkoelend effect op de bewegende motoronderdelen en voert het teveel aan warmte af.

Motorolie verhindert bovendien dat afvalstoffen zich afzetten op de motorwanden; de afvalstoffen blijven daarentegen rondzweven.

Kortom, motorolie verlengt de levensduur en versterkt de werking van de motor.

Samenstelling van motorolie
Motorolie bestaat uit verschillende bestanddelen. Het belangrijkste samenstellend deel bestaat uit basisolie. Deze zorgt voor de viscositeit of de mate van samenhang van weke en vloeibare stoffen, bepaald door inwendige wrijving.

Naast basisolie bevat motorolie tal van additieven met uiteenlopende functies. Zo wordt het smerend effect van de basisolie versterkt en de levensduur van de basisolie verlengd. Bovendien bieden de additieven ook een garantie voor de kwaliteit van de motorolie. Detergentenadditieven versterken ten slotte de reinigende werking van motorolie, wat ook een verminderde uitstoot van schadelijke stoffen tot gevolg heeft.

Welke motorolie kiezen voor je Trike?
Of je nu bij een garage of tankstation of supermarkt  olie koopt je vindt er steevast een uitgebreid assortiment motoroliën. Hoe weet je nu welk type motorolie geschikt is voor jouw trike rekening houdend met de weersomstandigheden?

Minerale versus synthetische olie
Wat motorolie betreft, maakt men een onderscheid tussen minerale en synthetische olie. Zowel de productie als het aangewezen gebruik in bepaalde omstandigheden lopen uiteen.

 • Minerale motorolie
  Minerale olie bekomt men via het destilleren van ruwe aardolie. Onder normale omstandigheden is dit type motorolie een goede keuze.

 • Synthetische motorolie
  Synthetische olie is het product dat voortvloeit uit een petrochemisch proces. Bij synthetische olie maakt men een extra indeling tussen semi- en vol- synthetische olie. In vergelijking met minerale motorolie biedt synthetische motorolie verschillende voordelen. Zo is er in de eerste plaats sprake van een heel goede smering zowel onder normale als onder extreme omstandigheden, aangezien synthetische olie gemakkelijker in alle hoekjes en gaatjes van de motor doordringt. Bij lagere buitentemperaturen zorgt synthetische olie voor een betere viscositeit wat de koudstart vergemakkelijkt waardoor je brandstof uitspaart vanwege een lagere motorwrijving. Deze olie is ook beter opgewassen tegen hogere motortemperaturen. Kortom, synthetische motorolie kent een langere levensduur zodat je de olie minder vaak moet verversen. Let wel, om optimaal te kunnen genieten van de voordelen van synthetische motorolie is een modern motortype aangewezen.     

Olie voor vaste versus flexibele onderhoudsintervallen
Het motortype en modeljaar bepaalt de onderhoudsintervallen van je wagen. Men maakt een onderscheid tussen vaste en flexibele onderhoudsintervallen. Wagens met flexibele onderhoudsintervallen vereisen speciale motoroliën die een langer onderhoudsinterval mogelijk maken.  

 • Motorolie voor trikes met vaste onderhoudsintervallen
  Bij een trike met een vast onderhoudsinterval mag je gerust verschillende soorten olie vermengen. Met uitzondering van de injectiemotoren vind je in onderstaande tabel de aanbevolen motoroliespecificaties, hetzij voor benzine, hetzij voor dieselmotoren. 
   

 

Motoroliespecificaties

Benzinemotoren

VW 501 01

VW 502 00

VW 504 00

Dieselmotoren

VW 505 01

VW 505 00

VW 507 00

 • Motorolie voor trikes met flexibele onderhoudsintervallen
  Trikes met flexibele onderhoudsintervallen verdragen geen oliemixen. Gebruik enkel onderstaande motoroliën en dat in zuivere vorm, zo voorkom je schade aan de motor.

 

Motoroliespecificaties

Benzinemotoren

VW 503 00

VW 504 00

Dieselmotoren

VW 506 01

VW 507 00


Motorolie, onderhoud en vervanging
Het motoroliepeil op tijd en stond aanvullen of de motorolie verversen? Beide klussen maken deel uit van het standaardonderhoud van je trike. We leggen je uit hoe je daarbij best te werk gaat.

Motoroliepeil controleren
De motor van een wagen verbruikt motorolie. Hoe hoog dat olieverbruik ligt, hangt van je wagen, rijstijl en omstandigheden af. Daarom wordt aangeraden om het oliepeil geregeld na te gaan, met name voor je een langere rit maakt en zelfs bij elke tankbeurt. Al is er ook een controlelampje op het instrumentenpaneel van je trike dat aangeeft dat het oliepeil te laag is…

Hoe ga je te werk als je het oliepeil van je motor wil controleren?

 

 • Parkeer je trike met een koude motor op een vlakke ondergrond.

 • Zet vervolgens de motor af.

 • Wacht vervolgens enkele minuten.

 • Trek dan pas de oliepeilstok uit het oliecompartiment.

 • Reinig de oliepeilstok met een schone doek.

 • Plaats de oliepeilstok er opnieuw in tot aan de aanslag.

 • Haal de oliepeilstok ten slotte weer uit het blok zodat je het resultaat kan aflezen.

 

Resultaten aflezen op oliepeilstok
Elke oliepeilstok geeft het minimum- en het maximumniveau van de motorolie aan. Doorgaans bedraagt het verschil tussen beide niveaus een liter olie. Niet alleen een tekort aan olie, ook een teveel kan schade berokkenen. Het oliepeil mag zeker niet boven het maximumniveau liggen, want dan kan je de katalysator van je trike beschadigen. Ook voor het milieu is een te hoog oliepeil schadelijk: de carterontluchting zuigt de olie aan waardoor deze via de uitlaat in de atmosfeer belandt. 
Verder bevat de oliepeilstok meestal 3 vlakken. Als het oliepeil zich in het bovenste vlak bevindt, dan mag je geen motorolie toevoegen. Bereikt het oliepeil het tweede vlak, dan mag je, maar moet je geen olie eraan toevoegen. Een oliepeil in dit vlak is aangeraden bij een zware belasting van de motor: een lange rit, een zware vracht of moeilijke wegomstandigheden zoals een bergpas. Ten slotte is er het derde en laatste vlak waarbij het oliepeil aangevuld moet worden zodat het peil terug het tweede vlak bereikt. 

Motorolie bijvullen
Als blijkt dat het oliepeil van je motor te laag is, moet je zo snel mogelijk motorolie bijvullen. Dat kan eenvoudigweg met het afschroeven van de dop van de motorolievulopening. Voeg er vervolgens het juiste type motorolie voor jouw wagen aan toe. Let daarbij op dat je geen olie morst, in het bijzonder op warme motoronderdelen.

Motorolie verversen


Op bepaalde tijdstippen moet de motorolie ververst worden. Als je over voldoende technische kennis beschikt, kan je dat zelf doen. Zo niet doe je beter een beroep op je dealer.

De olie wordt bij de kever motor gefilterd door het zeefje achter het carter deksel.

Houd met deze aspecten rekening:

 • Let op met motorolie(spetters): motorolie is giftig waardoor je je huid goed moet wassen als je ermee in contact komt.

 • Voeg geen dopes toe aan motorolie; je kan er je motor mee beschadigen.

 • Vervang enkel koude olie; laat de motor dus eerst afkoelen.

 • Giet oude olie nooit in een afvoer of riool. Het mag in geen geval in het grondwater of de bodem terechtkomen. Breng de restanten  naar het containerpark van je stad of gemeente.

 


Filtering
Olie is belangrijk;  Het zorgt ervoor dat machines en installaties optimaal en efficiënt kunnen functioneren.

 • Smering

 • Koeling

 • Reiniging

 • Afdichting

 • Kracht overbrenging

 • Isolatie

Om deze taken goed uit te kunnen voeren moet de olie gedurende de totale gebruiksduur binnen grenswaarden blijven die door de leverancier van de olie en de constructeur van de machine zijn aangegeven. Is dat niet het geval dan gaat dit ten koste van de prestaties en de levensduur.

De olie wordt bij de kever motor gefilterd door het zeefje achter het carter deksel.

Vervuiling van de olie
Tijdens het gebruik raakt olie in min of mindere mate vervuild met vaste stof,- en slijtage deeltjes en water. De stof,- en slijtage deeltjes hebben een slijtende werking op onderdelen en veroorzaken, samen met water, chemische en fysieke veroudering van de olie. Hierdoor kan de olie haar taken niet meer goed uitvoeren en zal deze, ter voorkoming van slijtage en storingen, vervangen moeten worden.

  

Ik heb op mijn eigen blok ook zo’n filter laten plaatsen. Het is een kleine filter die jedie gewoon op het motorblok geplaatst kan worden. Wim Ras  beter bekend als eigenaar van 3wheelsaloon uit Bellingwolde heeft dit idee verder ontwikkeld om zo’n bijpass filter passend te maken op een keverblok. Dit systeem past ook op andere merken motoren. Mocht je ook interesse hebben kan hij je altijd verder helpen

Voorkoming van vervuiling
Indien we deze vervuiling kunnen voorkomen, of sterk kunnen verminderen, zal de schonere olie ervoor zorgen dat ook de machine of installatie schoner blijft. Er treden minder storingen op en de levensduur wordt verlengd. Toepassingen van de door filter ontwikkelde Radiale Micro Filtratie kan dit bewerkstelligen. 

Radiale Micro Filtratie
Het filter filter is een Radiaal Bypass Micro Filter met een officiële ISO-gecertificeerde bèta waarde voor de filterfijnheid. De te reinigen olie wordt onder druk het filterhuis ingeleid dat aan de boven,- en onderzijde volledig is afgesloten. Alvorens terug te vloeien moet de olie daarom door alle gewikkelde lagen van het filter materiaal heen. Kanaalvorming van de olie in het filter is hierdoor onmogelijk.

Aan dit gepatenteerde principe dankt de Radiale Micro Filtratie van haar grote efficiëntie.


By-pass Filtering

Om een goede doorstroming van de noodzakelijke hoeveelheid olie te kunnen garanderen hebben gewone olie filters een relatief grote doorlaatbaarheid, en zijn ze niet in staat fijn te filteren. De gemiddelde doorlaatbaarheid van hoofdstroomfilters bedraagt circa   10 tot 15 micron.

De overgrote meerderheid van de vervuiling is echter veel kleiner dan 10 tot 15 micron. Deze passeert dus moeiteloos het hoofdstroomfilter en blijft in de olie schadelijk aanwezig. Bovendien is het hoofdstroomfilter niet in staat water en aan water gebonden zuren op te nemen en vast te houden.

Het filter Radiale Micro Filter is wel in staat deeltjes vanaf 0,5 micron uit de olie te filteren en water en aan water gebonden zuren te absorberen. Door de hoge filter- fijnheid van het filter is slechts een beperkte doorstroming mogelijk en wordt het filter by-pass aan de hoofdstroom gemonteerd. Het filter werkt continue en reinigt daardoor blijvend de in het systeem aanwezige olie.

Het Radiale Micro Filter is absoluut veilig en betrouwbaar. Zelfs bij het eventueel blokkeren van het filter blijft het standaard olie circuit volledig intact en gewoon door filteren.

Hoe lang kun je olie bewaren
Motor- en transmissieoliën zijn in gesloten verpakking vrijwel onbeperkt houdbaar. Maar de kwaliteitseigenschappen zullen geen gelijke tred houden met de ontwikkeling. Een motorolie van tien jaar oud voldoet aan de kwaliteitsnormen die ondertussen sterk verouderd zijn. Bedenk echter wel dat bij een eenmaal geopende verpakking, vocht een kans krijgt met de olie in contact te komen.
Door temperatuursverschillen ‘ademt’ de lucht boven het vloeistofniveau en zal er tijdens afkoelen condens ontstaan. Afhankelijk van de gebruikte basisolie of het additief gaat er dan op den duur iets fout. Vandaar het advies geopende verpakkingen in blik niet meer te gebruiken. Verpakkingen met schroefdop of andere luchtdichte afsluitingen kunnen wel gedurende lange tijd worden bewaard. Houd echter niet langer dan vijf jaar aan om de eerder genoemde redenen. Met remvloeistof moet veel voorzichtiger worden omgegaan. Alleen originele verzegelde fabrieksverpakkingen kunnen langere tijd worden bewaard.

Te hoog oliepeil is schadelijk


Een te hoog oliepeil heeft bij sommige motoren vervelende gevolgen. Het olieverbruik kan hoog oplopen omdat de krukas teveel olie ‘opklopt’ . Een hoog olieverbruik vervuilt de motor inwendig. Bij andere motoren komt het teveel aan olie via de carterventilatie in het uitlaatsysteem terecht. Dat vervuilt het inlaatsysteem inclusief de inlaatkleppen. Het meest vervelende is dat dieselmotoren een teveel aan olie als brandstof beschouwen. Ze kunnen zelfs op hol slaan, met ernstige motorschade als gevolg. Zolang het oliepeil te hoog is, is het raadzaam het toerental laag te houden. Dan is er weinig kans op ‘schuimkloppen’. Het hangt dan van het olieverbruik af of het teveel dan snel verdwenen is of niet. Verbruikt een motor weinig olie, dan is het verstandig iets olie af te zuigen of af te tappen.
 

Oliedom
Nog niet eens zo heel lang geleden was er maar één soort motorolie voor personenauto’s. Wie vandaag de dag een garagebedrijf of tankstation binnenloopt, kan kiezen uit veel verschillende soorten motorolie. Bovendien staat in uw autohandleiding dat het bijvullen met een verkeerd olieproduct de motor kan beschadigen. Wat is er dan veranderd? Veel. Heel veel!

Enkele belangrijke veranderingen op een rijtje:

Om het rendement van de motor te verhogen, is de bedrijfstemperatuur hoger dan voorheen.
Om te voldoen aan milieueisen m.b.t. de uitstoot van geluid, is de motor ingekapseld; daardoor is de temperatuurhuishouding van de motor kritischer dan voorheen.
Om (o.a.) te voldoen aan uitlaatgasnormen, is de inwendige weerstand door wrijving (met name bij koude motor) omlaag gebracht door toepassing van veel dunnere motorolieën.
Door hogere specifieke vermogens (kW per liter cilinderinhoud) is de mechanische belasting hoger geworden.
De klant eist lange onderhoudsintervallen.
Door veel fileverkeer is het aantal bedrijfsuren op stationair toerental sterk verhoogd.

Tips

Om ervoor te zorgen dat de techniek dit aankan, is de hedendaagse motorolie een synthetisch hightech product
dat vaak specifiek is berekend op de auto. De ontwerper van de motor in uw auto gebruikt motorolie niet (zoals vroeger)
als sluitpost, maar als constructiemiddel.
Voor u als gebruiker heeft dit consequenties. Daarom geven we een aantal tips en raden u aan niet ‘zomaar’ een motorolie bij te vullen. Dat zou oliedom zijn…

 • Vul nooit tot boven het maximum!

 • Wacht met bijvullen van de motorolie tot het oliepeil is gedaald tot het minimumteken op de peilstok.

 • Vul bij in etappes van een halve liter en peil steeds tussendoor.

 • Vul nooit tot boven maximum; een te hoog oliepeil kan óók leiden tot motorschade.

 • Gebruik altijd een door de fabrikant toegestane motoroliesoort/type. Zie voor specificaties het instructieboekje of de onderhoudshandleiding van uw auto.

Vraag aan uw garagehouder, na een onderhoudsbeurt, een extra literflesje olie om bij te vullen. Dan vult u altijd bij met het product dat reeds in het carter zit. Dit voorkomt vergissingen, u
heeft het altijd bij de hand en
is in veel gevallen nog voordeliger ook.

 

 

 

 

  

 

 

Widget Setup
Hello there, thanks for choosing WP Now for your WP theme needs. To customize your sidebar, login to your WordPress admin area and go to Widgets under Appearance. From there you can customize your own sidebar to your own liking. WP Now includes several theme-specific widgets that start with the term "WP Now". When setting up your sidebar make sure to use the WP Now version of a widget. WP Now widgets are customized specifically for the themes they are included with.