Postzegels

Postzegels

Postzegels zijn kleine stukjes papier met een bepaalde waarde. Hiermee kan men aantonen dat er porto is betaald voor het versturen van een poststuk. Het verzamelen van postzegels is een uiterst populaire hobby en er is ook veel over te bespreken. Zo zijn er ook postzegels met trikes ofdrie wielers. Ben eens wezen surfen op internet en ik kwam de volgende postzegels tegen.

      

     
 

    
 

postzegel naamloos

Widget Setup
Hello there, thanks for choosing WP Now for your WP theme needs. To customize your sidebar, login to your WordPress admin area and go to Widgets under Appearance. From there you can customize your own sidebar to your own liking. WP Now includes several theme-specific widgets that start with the term "WP Now". When setting up your sidebar make sure to use the WP Now version of a widget. WP Now widgets are customized specifically for the themes they are included with.