Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

 

 

 

VRAAG: Ondanks het feit dat ik mijn trike zeer goed onderhoud, heb ik de laatste tijd last van witte aanslag op de minpool van de accu. Wat is hier de oorzaak van:
 pool corrosie accupool-en-accuklem-reiniger
ANTWOORD: De witte aanslag die je soms op de accupolen/klemmen ziet, is corrosie. Witte corrosie bestaat doorgaans uit lood- of zinkkristallen of, als de aansluitingen van aluminium zijn, uit aluminiumsulfaat. Als de aansluitingen van koper zijn zal de corrosie doorgaans uit blauwe kristallen bestaan. Heel vaak bestaat de corrosie uit een combinatie van witte en blauwe kristallen: witte vanwege het lood in de aansluitklem en blauw door het koper in de kabel. De minpool trekt vocht aan wat kristalliseert op deze pool. Elke accu heeft daar last van, zelfs kleine batterijen. Je  kunt  de  vorming  van corrosie  voorkomen en/of verwijderen door de  accuklemmen los te halen, ze inwendig goed schoon te maken met een speciale conische  accupoolklemborstel  of eventueel een stukje grof schuurpapier. De accupolen moeten daarna ook grondig ge­reinigd worden. Hiervoor zijn eveneens in de handel speciale borsteltjes te koop, maar de polen over de gehele omtrek met een stukje schuurlinnen blank maken werkt even doeltreffend. Als zowel de klemmen als de polen goed schoon zijn is het al­ leen nog kwestie van een laagje zuurvrije vaseline op de polen en  aan  de  binnenkant  van  de  accuklemmen  aanbrengen. Daarna de klemverbindingen van de min- en pluspool goed vastzetten en het euvel verholpen.  

Zie ook

rubriek vraag en antwoord

accu

 

Similar posts plugin not found.
No comments currently exist for this post.
Leave a Reply:
You must be logged in to post a comment.
Widget Setup
Hello there, thanks for choosing WP Now for your WP theme needs. To customize your sidebar, login to your WordPress admin area and go to Widgets under Appearance. From there you can customize your own sidebar to your own liking. WP Now includes several theme-specific widgets that start with the term "WP Now". When setting up your sidebar make sure to use the WP Now version of a widget. WP Now widgets are customized specifically for the themes they are included with.