Verkeersregels

Verkeersregels

Trikers en verkeersregels dat is een item waar veel trikers mee worstelen. Het is vaak een grijs gebied tot dat ik deze site tegen kwam waar de trike  enQuad wel in beschreven werden. Ik heb deze link in mijn pagina opgenomen in het menu  TRIKE en VERKEERSREGELS.
Hans  Otto is  de beheerder van deze site en  er staan veel  verkeersregels  en wetenswaardigheden op omtrend het verkeer. Omdat deze site zeer hoogwaardige informatie verschaft heb ik   Hans een doorlink gegeven  op mijn site.

In 2006 werkte ik als beroepschauffeur bij het toenmalige van Gend & Loos (nu DHL). In die tijd bestond er onder de werknemers veelvuldig de vraag over hoe het nu geregeld zat in de wetgeving m.b.t. verkeersregels en documentatie. Ik heb toen de stoute schoenen aangetrokken en begonnen met een wekelijkse nieuwsbrief welke onder alle vestigingen van voornoemde werkgever werden verspreid.

Het duurde niet lang toen de vraag kwam of ik dit niet op een website kon zetten zodat men ook van huis uit de nieuwsbrieven kon lezen. Zo ontstond eind 2006 de site “verkeersabc.nl” voor het verkeer in het algemeen en de site “de beroepschauffeur” welke toen al gelijk een redelijk hoog bezoekersaantal had. Bij het varanderen van de server in 2009 kreeg ook de site een andere naam “regelsverkeer.nl” waarbij de beide sites werden samengevoegd. Ook kreeg de site een andere outlook en indeling waarbij het makkelijker was om je onderwerp op te zoeken in de betreffende categorie.

Similar posts plugin not found.
No comments currently exist for this post.
Leave a Reply:
You must be logged in to post a comment.
Widget Setup
Hello there, thanks for choosing WP Now for your WP theme needs. To customize your sidebar, login to your WordPress admin area and go to Widgets under Appearance. From there you can customize your own sidebar to your own liking. WP Now includes several theme-specific widgets that start with the term "WP Now". When setting up your sidebar make sure to use the WP Now version of a widget. WP Now widgets are customized specifically for the themes they are included with.