Vereenvoudiging procedures kentekenbewijs

Vereenvoudiging procedures kentekenbewijs

 

Persbericht | 13-07-2012

De procedures rond het kentekenbewijs worden vereenvoudigd.

Op termijn is het mogelijk thuis achter de computer een kentekenbewijs op een andere eigenaar over te schrijven. Ook vervalt op termijn de toonplicht van het kentekenbewijs en kan een kentekenbewijs langer worden geschorst als de auto niet in gebruik is.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en milieu ingestemd met een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 waarmee het systeem rond kentekenbewijzen wordt gemoderniseerd. De plannen leveren tijdwinst voor burgers en bedrijven op en zorgen voor een afname van de lastendruk.

In het wetsvoorstel wordt vooruitgelopen op de ontwikkeling van een goed beveiligd inlogsysteem (DigiD+) voor het kentekenregister waarmee het naar verwachting in de loop van 2015 mogelijk wordt om overschrijvingen van kentekenbewijzen digitaal af te handelen in plaats van bij een loket. Voor mensen die toch nog bij een loket hun kentekenbewijs willen overschrijven komen er meer instanties waar een tenaamstelling kan plaatsvinden.
Als geregeld is dat handhavende instanties altijd online toegang kunnen hebben tot het kentekenregister vervalt ook de toonplicht van het kentekenbewijs.

Een eerste stap in de vereenvoudiging van het systeem is de introductie van een kentekenbewijs op creditcardformaat in 2014. Deze kentekencard met chip gaat geleidelijk het huidige tweedelige papieren kentekenbewijs vervangen. De kentekencard is gemakkelijk in gebruik, gaat langer mee en is lastiger na te maken. In plaats van het huidige overschrijvingsbewijs krijgt de eigenaar van het voertuig bij de tenaamstelling een tenaamstellingscode. Deze code is nodig als het voertuig van eigenaar wisselt, geschorst, gesloopt of geëxporteerd wordt. Vanwege de veiligheid worden de cards niet meer op locatie, maar alleen nog centraal bij de RDW aangemaakt en uitgegeven.

Begin 2014 gaat de verlenging van de maximale schorsingstermijn voor voertuigen in. Wie voor lange tijd met zijn voertuig geen gebruik maakt van de openbare weg kan het kenteken schorsen. De autobezitter hoeft dan geen motorrijtuigenbelasting (mrb) en WA-verzekering te betalen en het voertuig is niet APK-plichtig. Jaarlijks vinden er nu ongeveer 400.000 schorsingen plaats. De verwachting is dat dit aantal in de huidige economische situatie toe gaat nemen.
Momenteel is schorsing alleen mogelijk voor een periode van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Met de wetswijziging wordt het mogelijk de schorsingstermijn te verlengen naar 3 of 5 jaar.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het voorstel wordt openbaar bij toezending naar de Tweede Kamer.

Similar posts plugin not found.
No comments currently exist for this post.
Leave a Reply:
You must be logged in to post a comment.
Widget Setup
Hello there, thanks for choosing WP Now for your WP theme needs. To customize your sidebar, login to your WordPress admin area and go to Widgets under Appearance. From there you can customize your own sidebar to your own liking. WP Now includes several theme-specific widgets that start with the term "WP Now". When setting up your sidebar make sure to use the WP Now version of a widget. WP Now widgets are customized specifically for the themes they are included with.